PL EN
SKŁADOWANIE I ODZYSK ODPADÓW WTÓRNYCH Z INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOPALNI PODZIEMNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Maria Poborska-Młynarska   

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:91–99
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W związku z aktualną i projektowaną rozbudową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce powstaje ważny problem zagospodarowania powstających w nich odpadów wtórnych. Doświadczenie górnictwa w krajach Zachodniej Europy wskazuje, że odpady te mogą być składowane w kopalniach podziemnych, przede wszystkim w kopalniach soli. W Polsce istnieje możliwość uruchomienia składowiska dla tego rodzaju odpadów w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., która już dzisiaj dysponuje podziemną przestrzenią o sumarycznej pojemności umożliwiającej ulokowanie tam ponad 3 mln m3 odpadów, a w przyszłości jeszcze więcej. Proponuje się zastosowanie dwóch technologii: 1 - składowanie suchych odpadów w opakowaniach, 2 – odzysk odpadów jako samozestalającej się pasty w technologii górniczej wypełniania wyrobisk. Przy założonej mocy przerobowej 100 tys. Mg /rok, kopalnia w Kłodawie będzie mogła przyjmować około 25 % obecnie wytwarzanych odpadów wtórnych z instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, a obecna objętość składowiska wystarczy na przeszło 20 lat. Składowanie podziemne i odzysk w technologiach górniczych odpadów wtórnych z instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest korzystny dla środowiska i gospodarki.