PL EN
Sposób oczyszczania wód kopalnianych i przywracania różnorodności biologicznej terenów zdegradowanych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii, Ochrony Środowiska i Technologii Chemicznych, Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Pokrovsk, Ukraina
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olga Chepak
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii, Ochrony Środowiska i Technologii Chemicznych, Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Pokrovsk, Ukraina
Data publikacji: 01-09-2019
 
Inż. Ekolog. 2019; 3:20–24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie sposobu szybkiego odzyskiwania zdegradowanych terenów likwidowanych kopalń z jednoczesnym oczyszczaniem pompowanych wód kopalnianych. W pracy zaproponowano ulepszoną metodę przyspieszonego odzyskiwania obszaru zdegradowanego działalnością przemysłową z zastosowaniem podnośnika powietrzno-wodnego do oczyszczenia wód kopalnianych, co umożliwi regulację temperatury wody produkowanej z wymienników ciepła. Na podstawie obliczeń określono głębokości rozmieszczenia elementów instalacji podnośniku powietrzno-wodnego. W celu utrzymania temperatury wody w okresie zimowym, w zakresie 10–12 °C, ścieki kopalniane o temperaturze 34 °C powinnny być pompowane z dolnego szybu podnośnika znajdującego się na głębokości 800 m. Z kolei do schłodzenia wody w okresie letnim do temperatury 25 °C, ściek kopalniany o temperaturze około 13 °C, powinien być pompowany z górnego szybu podnośnika zlokalizowanego na głębokości 120 metrów.