PL EN
STRUKTURA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA MLEKA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy, Wrocław 51-209, ul. Berlinga 7
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:128–136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania przeprowadzone w 5 zakładach mleczarskich, dotyczące struktury powstających w nich odpadów opakowaniowych. Ilość odpadów opakowaniowych wahała się od 0,3 do 2,8 kg na 1000 litrów surowca. Wykazano, że w ciągu czterech lat (2005–2008) ilość odpadów tego typu zwiększała się, a dominującą grupą były odpady opakowaniowe z papieru i tektury.