PL EN
TECHNOLOGIA FUELCAL PRZETWARZANIA ODPADOWYCH BIOMAS NA WIELOSKŁADNIKOWE NAWOZY ORGANICZNO-MINERALNE I WAPNIOWO-ORGANICZNE ORCAL
 
Więcej
Ukryj
1
Evergreen Solution Sp. z o.o., ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:166–174
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Technologia FuelCal służy do przetwarzania odpadów zasobnych w substancję organiczną na nawozy organiczno-mineralne OrCal® zgodnie ze zgłoszeniem patentowym P.400268 pt. „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników oraz sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu i sposób aplikacji nawozu”. Głównymi surowcami organicznymi są: osady z oczyszczania ścieków komunalnych oraz osady ściekowe z zakładów przetwórstwa rolno spożywczego, odpady przetwórstwa roślinnego i zwierzęcego, odchody ferm zwierzęcych (w tym ptasich), odpady gastronomiczne, przeterminowana (niespożytkowana) żywność w obrocie rynkowym. Technologicznym reagentem i nawozowym surowcem jest wapno palone (CaO), które w reakcji z wodą przemienia się w wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 podnosząc raptownie temperaturę i alkaliczność środowiska. Technologia przetwarzania odpadów biologicznych na użyteczny nawóz jest bezodpadowa. Zainstalowanie jej u źródła (miejsca) wytwarzania odpadów umożliwia ich użytkowe wykorzystanie, co sprawia, że dotychczasowy proces wytwórczy staje się bezodpadowy.
 
REFERENCJE (16)
1.
Opracowanie zbiorowe 1996. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska i in. Lublin, 108 s.
 
2.
Opracowanie zbiorowe 1997. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska. Puławy–Lublin–Jeziorko, 231 s.
 
3.
Opracowanie zbiorowe 1999. Kompostowanie i użytkowanie kompostu. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej, IOŚ i in. Warszawa– Puławy, 257 s.
 
4.
Opracowanie zbiorowe 1999. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska i in. Świnoujście, 160 s.
 
5.
Opracowanie zbiorowe 2001. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria ekologiczna nr 3, 208 s.
 
6.
Opracowanie zbiorowe 2004. Rekultywacyjne nawozowe użytkowanie odpadów organicznych. Inżynieria Ekologiczna nr 9, 166 s.
 
7.
Siuta J (red.) 1993. Jednolita klasyfikacja odpadów. IOŚ Warszawa, 85 s.
 
8.
Siuta J. 2002. Przyrodnicze użytkowanie odpadów. Monografia. IOŚ, Warszawa, 87 s.+30 fot.
 
9.
Siuta J. 2015. Spór o prawną i wykonawczą zasadność stosowania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, nr. 45, 1–20.
 
10.
Siuta J. i in. 1988. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. PWN Warszawa, 173 s.
 
11.
Siuta J. i in. 1996. Przyrodniczo-techniczne przetwarzanie osadów ściekowych na kompost. IOŚ, Warszawa: 40 s.+38 fot.
 
12.
Siuta J., Sienkiewicz J., Dyguś K. 2013. Rozwój szaty roślinnej i gleby na składowisku odpadów posodowych w Janikowie w latach 2000-2013. IOŚ Warszawa, 172 s.
 
13.
Siuta J., Wasiak G., Pasińska Cz. 1982. Warunki i sposoby przyrodniczego zagospodarowaniu osadów z oczyszczania ścieków miejskich. Człowiek i Środowisko, t. 6, nr 1-2: 155–189.
 
14.
Siuta J., Żukowski B. 2015. Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb. Inżynieria Ekologiczna, nr. 41, 1–18.
 
15.
Wasiak G. 1994. Wytwarzanie, właściwości i gospodarka osadami ściekowymi w Polsce na tle zachodniej Europy i USA. W: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, Seminarium Naukowo-Techniczne, Warszawa, 11–23.
 
16.
Strona internetowa: www.evergreensolutions.pl.