PL EN
USUWANIE FOSFORU NA FILTRACH Z WYPEŁNIENIEM Z GRANULATU Z POPIOŁÓW ZE SPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:186-190
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie efektywności usuwania fosforu ze ścieków na filtrach pionowych wypełnionych żwirem oraz granulatem przygotowanym z popiołów powstających podczas procesu spalania osadów ściekowych (FASSTT LWA). Syntetyczne ścieki zawierające 7,36 mg/L fosforu wprowadzano do kolumn filtracyjnych wypełnionych żwirem i FASSTT LWA (dolną warstwę wypełnienia stanowił, podczas gdy górna warstwa z FASSTT LWA zajmowała odpowiednio 0, 12, 25, 50, i 100% wypełnienia kolumny). Badania prowadzono dla obciążeń hydraulicznych równych 0,003, 0,005 i 0,007 m/d. Badania wykazały, że efektywność usuwania fosforu ze ścieków na filtrach z wypełnieniem zawierającym granulat zależała od proporcji między żwirem i granulatem. Usuwanie fosforu odbywało się głównie wskutek procesu adsorpcji na powierzchni wypełnienia filtru. Najwyższą efektywność usuwania fosforu, niezależnie od zastosowanego obciążenia hydraulicznego, uzyskano dla filtru o 50% zawartości granulatu typu LECA i 50% zawartości żwiru. Badania potwierdziły możliwość wykorzystania popiołów z procesu spalania osadów ściekowych do produkcji granulatu i zastosowania wypełnienia z granulatu w filtrach do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych związkami fosforu.
Journals System - logo
Scroll to top