PL EN
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Ignatowicz   

Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 4:44-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności działania przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowym. W celu określenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków, pobierano do analizy próbki z poszczególnych jej elementów w latach 2015-2018. Każdorazowo pobierano próbki ścieków z osadnika gnilnego, po złożu hydrofitowym oraz ze stawu tlenowego. Przeanalizowano efektywność usuwania związków organicznych oraz biogennych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono dużą skuteczność usuwania związków organicznych określanych jako BZT5, dochodzącą do aż 94,45% oraz oraz ChZT - aż 75,8%.
Journals System - logo
Scroll to top