PL EN
WPŁYW WAPNOWANIA I STOSOWANIA ODPADOWYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ WAPNIA I MAGNEZU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ UPRAWIANEJ NA GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:170-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ wapnowania i dodatku do gleby odpadowych materiałów organicznych na zawartość wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata L.), uprawianej na glebie w różnym stopniu zanieczyszczonej niklem. Analizowano rośliny czterech pokosów trawy, w trzecim roku badań. W doświadczeniu uwzględniono czynniki: 1 – zanieczyszczenie gleb niklem (0, 75, 150 i 225 mg Ni·kg-1 gleby); 2 – wapnowanie (0 Ca i Ca wg 1 Hh gleby); 3 – odpadowe materiały organiczne (bez dodatku odpadowych materiałów organicznych, węgiel brunatny i słoma żytnia). Wraz ze zwiększeniem ilości niklu w glebie zmniejszyła się ilość magnezu w biomasie rośliny testowej. Zastosowane wapnowanie spowodowało wzrost średniej zawartości wapnia oraz obniżenie zawartości magnezu w kupkówce pospolitej. W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu wprowadzenia słomy do gleby na ilość omawianych metali w biomasie trawy, natomiast wpływ węgla brunatnego uwidocznił się zarówno w przypadku wapnia jak i magnezu (rośliny zebrane z obiektów gdzie go zastosowano zawierały średnio mniej obu makroelementów w stosunku do roślin zebranych z obiektów kontrolnych).
 
REFERENCJE (13)
1.
Bednarek W., Bednarek H., Dresler S. 2009. Zawartość i pobranie fosforu, potasu i magnezu przez kupkówkę pospolitą w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych. .Acta Agroph.,13(3), 587–600.
 
2.
Boominathan R., Doran P M. 2002.Ni-induced oxidative stress in roots of the Ni hyperaccumulator. New Phytolgist 156, 205–215.
 
3.
Falkowski M., Kukułka L., Kozłowski S.2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR w Poznaniu, 41–97.
 
4.
Gębski M. 1998. Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswaja-nie metali ciężkich przez rośliny. Post. Nauk Roln. 5, 3–16.
 
5.
Kalembasa S., Kuziemska B. 2006. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na plon kupkówki pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, 297–304.
 
6.
Kuziemska B., Kalembasa S. 2011. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem przy zróżnicowanym jej odczynie i nawożeniu organicznym na zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 564, 135–143.
 
7.
Kuziemska B. Wiereniej W., Trębicka J., Klej P., Bik B.,2014. Zawartość manganu i litu w kupkówce pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej Niklem w warunkach zróżnicowanego odczynu i nawożenia organicznego. Epistreme 22/2014, t. II, 275–285.
 
8.
Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2011. Pobieranie metali ciężkich przez rośliny w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 43–51.
 
9.
Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 217–223.
 
10.
Molas J.M. 2010. Pobieranie niklu przez rosliny kapusty (Brassicaoleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża. Rozprawy Naukowe UP w Lubliniezesz. 341, ss. 142.
 
11.
Nogalska A., Czapla J.2010. Plonowanie i skład mineralny kupkówki pospolitej (DactylisGlomerata L.) po zastosowaniu mączki mięsno-kostnej.Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556, 193–201.
 
12.
Parida B.K., Chhibba I.M. and Nayyar V.K. 2003. Influence of nickel-contaminated soils on fenugreek (Trigonellacorniculata L.) growth and mineral composition. Sci. Hortic. 98, 113–119.
 
13.
Rubio M.I., Escrig I., Martinez-Cortina C., Lopez-Benet F.J., Sanza 1994. Cadmium and nickel accumulation in rice plants. Effects on mineral nut ration and possible interactions of abscisic and gibberellic acids. Plant Growth Regulation 14, 151–157.
 
Journals System - logo
Scroll to top