PL EN
WPŁYW ZMIENNYCH WARUNKÓW EKSPOZYCJI NA CECHY MATRYC MINERALNYCH STABILIZUJĄCYCH ODPAD NIEBEZPIECZNY
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:143–150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Spoiwa mineralne coraz powszechniej stosowane są w trudnym procesie unieszkodliwiania nieorganicznych odpadów niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie. Kompozyty zestalające odpady niebezpieczne deponowane są w środowisku naturalnym, co naraża je na oddziaływanie wielu zmiennych czynników. W pracy przedstawiono wpływ różnych warunków ekspozycji na właściwości fizyko-mechaniczne betonów stabilizujących pogalwaniczny osad ściekowy (GO). Oceniono wpływ na cechy takich matryc cyklicznego zamrażania i rozmrażania kompozytów, działania dwutlenku węgla (karbonatyzacja) oraz wysokich temperatur (200 °C, 400 °C, 600 °C). Otrzymane wyniki w większości przypadków wskazują na utratę trwałości kompozytów zestalających pogalwaniczny osad ściekowy (GO) narażanych na działanie trudnych warunków zewnętrznych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Batchelor B. 2006. Overview of waste stabilization with cement. Waste Management, 26, 689–698.
 
2.
Behnood A., Ziari H. 2008. Effects of silica fume addition and water to cement ratio on the properties of high-strength concrete after exposure to high temperatures. Cement & Concrete Composites, 30, 106–112.
 
3.
Czarnecki L., Woyciechowski P. 2008. Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu. Materiały Budowlane, 2.
 
4.
Deja J. 2002. Immobilization of Cr6+, Cd2+, Zn2+ and Pb2+ in alkali-activated slag binders. Cement and Concrete Research, 32, 1971–1979.
 
5.
Giergiczny Z. 2006. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Politechnika Krakowska. Kraków.
 
6.
Kurdowski W. 2010. Chemia cementu i betonu. Wyd. Polski Cement. Wydanie I.
 
7.
Malviya R., Chaudhary R. 2006. Factors affecting hazardous waste solidification/stabilization: A review. Journal of Hazardous Materials, B137, 267–276.
 
8.
Małolepszy J., Kopia B., Kędra R. 1995. Wpływ jonów chromowych na właściwości zapraw żużlowo-alkalicznych. [W:] XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, tom. 7, 61–68.
 
9.
Neville A.M. 2000. Właściwości betonu. Polski Cement, Wyd. IV.
 
10.
Nocuń-Wczelik W. 1997. Immobilizacja metali ciężkich przez fazę C-S-H. Cement Wapno Beton, 5, 188–191.
 
11.
Piasta J., Piasta W.G. 1994. Beton zwykły. Dobór kruszyw i cementów. Projektowanie Betonu. Odporność chemiczna i termiczna. Wydanie I, Arkady, Warszawa.
 
12.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 
13.
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 
14.
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz. U. 2013, poz. 38 z późn. zmianami.
 
16.
Sisomphon K., Frank L. 2007. Carbonation rates of concrete containing high volume of pozzolanic materials. Cement and Concrete Research, 37, 1647–1653.
 
17.
Sloot H.A. Van Der, Zomeren A. Van, Meeussen J.C.L., Seignette P., Bleijerveld R. 2007. Test method selection, validation against field data, and predictive modelling for impact evaluation of stabilised waste disposal. Journal of Hazardous Materials, 141, 354–369.
 
18.
Wzorek M., Baran T., Ostrowski M. 2013. The influence of ash absorption from secondary fuels combustion on clinkering process and hydraulic activity of Portland cement clinker. Cement Wapno Beton, 4, 207–215.