PL EN
WYKORZYSTANIE OZNACZEŃ IZOTOPOWYCH WĘGLA NIEORGANICZNEGO DO OCENY ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Porowska   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:172–187
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badania stabilnych izotopów węgla znajdują zastosowanie zarówno w celach poznawczych jak i praktycznych. Służą do określenia genezy węgla w środowisku wodnym oraz są stosowane do wykazania zanieczyszczenia związkami zawierającymi węgiel. Na podstawie analizy składu izotopowego węgla w wodach podziemnych można między innymi ocenić zasięg oddziaływania składowiska odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Celem artykułu jest przedstawienie szerokich możliwości wykorzystania oznaczeń stabilnych izotopów węgla nieorganicznego do interpretacji dotyczącej wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na stan ich jakości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda bazująca na pomiarach składu izotopowego węgla w środowisku wodnym może być stosowana powszechnie, ponieważ węgiel pochodzący z różnych źródeł różni się wyraźnie składem izotopowym.