PL EN
WAPNOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH METODĄ OPÓŹNIANIA WYCZERPANIA GLEBOWYCH ZASOBÓW MIKROELEMENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:29-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Istnieje możliwość kontrolowania glebowych zasobów mikroelementów poprzez regulowanie odczynu gleby. Wapnowanie ogranicza nadmierne pobieranie składników oraz ich straty, co skutkuje wydłużeniem czasu korzystania z zasobów glebowych. W praktyce wykorzystanie zastosowanych dawek mikroelementów przez roślinność łąkową jest niewielkie, stąd należy rozpatrywać systematyczne zwracanie mikroelementów do gleby z nawożeniem podstawowym lub ochronę glebowych zasobów mikroelementów. Analizę problemu przeprowadzono w oparciu o długotrwałe doświadczenie nawozowe (Czarny Potok), rozpoczęte w 1968 roku, na trwałym użytku zielonym w górach (720 m n.p.m.). W całym okresie badań dynamiki plonowania i zmian właściwości gleby przeprowadzono trzykrotne wapnowanie, które znacząco zmodyfikowało właściwości środowiska. Uproszczony bilans mikroelementów umożliwił oszacowanie tempa i strat w zasobach glebowych tych pierwiastków, często pomijanych w praktyce jako mało istotne.
Journals System - logo
Scroll to top