PL EN
Wpływ nieprawidłowych praktyk pielęgnacyjnych na wartość drzew
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ul. Sarmacka 6/12 B, 02-972 Warszawa
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marzena Suchocka   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
Data publikacji: 01-04-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 2:65–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Do badań wytypowano fragment alei lipowej, zlokalizowanej przy drodze lokalnej łączącej Łuków z Krynką, województwo lubelskie. Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację wpływu nieprawidłowych praktyk pielęgnacyjnych na wartość drzew. Jedną ze stron alei poddano nieprawidłowym cięciom, przekraczającym 50% objętości korony, drugą zaś pozostawiono w stanie nienaruszonym. Wykonano szereg badań i analiz, m.in. analizę wpływu zastosowanych zabiegów na kondycję drzew wg skali Rollofa, analizę rokowań życia metodą SULE oraz analizę wartości drzew i ocenę jej utraty w wyniku zastosowania nieprawidłowych zabiegów. Analizy potwierdziły, iż stosowanie nieprawidłowych cięć przyczyniło się do spadku wartości drzew. W wielu przypadkach ubytek jest tak duży, że 1/3 drzew uszkodzonych nie ma rokowań życia i drzewa te utraciły 68% swojej wartości.