PL EN
ZMNIEJSZENIE POWIERZCHNI INFILTRACJI ŚCIEKÓW DO GRUNTU DZIĘKI ZASTOSOWANIU FILTRÓW DOCZYSZCZAJĄCYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:82–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było określenie możliwości i celowości zastosowania filtrów doczyszczających przed odprowadzaniem ścieków do ziemi w kontekście spełnienia warunków aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ze względu na spodziewane w praktyce zastosowanie i popularność jako warianty porównawcze zastosowano reaktory o bardzo prostej konstrukcji. Porównano uśrednione wartości zmniejszenia BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej dla trzech technologii filtrów doczyszczających: złoża biologicznego zraszanego z naturalną wentylacją, filtra piaskowego odkrytego oraz filtra włókninowego. Dodatkowo jako czwarty wariant zaprezentowano prosty model matematyczny i pozwalający na oszacowanie BZT5 na odpływie z biologicznego złoża zraszanego celem zinterpretowania danych empirycznych. Model ten mimo dużej przydatności jest rzadko stosowany w naszym kraju. Stwierdzono możliwość zmniejszenia powierzchni infiltracji (rozsączania) na skutek zastosowania filtrów doczyszczających (powierzchnia po redukcji stanowi 38–63% powierzchni wejściowej). W przypadku dużego pierwotnego zapotrzebowania powierzchni pod drenaż rozsączający zysk w kosztach (kilka tysięcy złotych) wynikający z jej zmniejszenia może nawet znacząco przekraczać koszt zakupu taniego filtra doczyszczającego. Dodatkowo zmniejszenie zajętej powierzchni działki (w skrajnych przypadkach nawet o 100 m2), dzięki zastosowaniu filtra doczyszczającego, umożliwia wykorzystanie niezajętej powierzchni na inne cele i daje w ten sposób dodatkową korzyść ekonomiczną.
 
REFERENCJE (17)
1.
Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. PZITS, Poznań.
 
2.
Bruce A.M., Merkens J.C. 1973. Further Studies of Partial Treatment of Sewage by High-Rate Biological Filtration. Water Pollution Control, 72(5), 499.
 
3.
Eckenfelder W.W., Jr. 1961. Trickling Filtration Design and Performance. Journal of the Sanitary Engineering Division, Proc. ASCE, 87(SA4), 33.
 
4.
Germain J.E. 1966. Economical Treatment of Domestic Waste by Plastic-Medium Trickling Filters. Journal of the Water Pollution Control Federation, 38(2), 192.
 
5.
Galler W.S., Gotaas H.B. 1964. Analysis of Biological Filter Variables. Journal of the Sanitary Engineering Division, Proc. ASCE, 90(SA4), 59.
 
6.
Heidrich Z., Kusznik W. 2006. Złoża biologiczne poradnik projektanta. www.terracon-pol.com/data/files/z_o_a_biolo-giczne_poradnik_projektanta.pdf Dostęp: 13.12.2015.
 
7.
Hämmerling M., Spychała M. 2015. Wykorzystanie Wielokryterialnej metody podejmowania decyzji (AHP) do wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzaniem ścieków do gruntu. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 14(4), w druku.
 
8.
Joint Task Force of the Water Environment Federation and the American Society of Civil Engineers 1992. Design of Municipal Wastewater Treatment Plants: Volume II. Chapters 13–20, WEF Manual of Practice No. 8, ASCE Manual and Report on Engineering Practice No. 76. Water Environment Federation, Alexandria, VA; American Society of Civil Engineers, New York.
 
9.
Kopeć Ł. 2009. Wpływ recyrkulacji zewnętrznej na jakość ścieków w oczyszczalniach Bioclere. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Tom 11, 1373–1380.
 
10.
Laak R. 1986. Wastewater Engineering Design for Unsewered Areas. Technomic Publ. Co., Basel-Lancaster.
 
11.
Puchlik M., Ignatowicz K. 2014. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Praca zbiorowa pod redakcją T.M. Traczewskiej i B.Kaźmierczaka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
12.
RMŚ 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
 
13.
Spychała M., Błażejewski R., Nawrot T. 2013. Performance of innovative textile biofilters for domestic wastewater treatment. Environmental Technology, 34(2), 157–163.
 
14.
Spychała M., Łucyk P. 2015. Effect of thickness of textile filter on organic compounds and nutrients removal efficiency at changeable wastewater surface level. Nauka Przyroda Technologie, Tom 9, z. 3, 44.
 
15.
Spychała M. 2016. Skuteczność filtrów włókninowych do oczyszczania ścieków w warunkach stałego poziomu piętrzenia. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 15(1), w druku.
 
16.
US EPA 2002. Onsite Wastewater Treatment Systems Manual. www.norweco.com/pdf/epa/625R00008.pdf Dostęp: 13.12.2015.
 
17.
Viessman Jr. W., Hammer M.J. 1998. Water Supply and Pollution Control. Addison-Wesley.