PL EN
ZASTOSOWANIE METODY RIVER HABITAT SURVEY DO OCENY JAKOŚCI RZEKI WARDYNKA (POLSKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Konserwacji Przyrody s.c., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
3
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Gospodarki Rybackiej, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:85-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono klasyfikację stanu ekologicznego rzeki Wardynka według metody River Habitat Survey. Badania prowadzono w ramach projektu pt. Przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny w ramach projektu LIFE+: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane dane umożliwiły obliczenie dwóch syntetycznych wskaźników hydromorfologicznych HQA (Habitat Quality Assessment) i HMS (Habitat Modification Score), które są wypadkową wielu pojedynczych parametrów podstawowych. Obliczone wartości liczbowe wskaźników HQA wynoszącego 48 i HMS wynoszącego 3 wykazały, że wody rzeki Wardynka odpowiadają klasie IV, co oznacza umiarkowany stan ekologiczny.
Journals System - logo
Scroll to top