PL EN
ELEKTROUTLENIANIE ODPADOWEGO SYNTETYCZNEGO OLEJU SILNIKOWEGO W WODNYM ROZTWORZE H2SO4
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Piotr Włodarczyk   

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:65–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania odpadowego syntetycznego oleju silnikowego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur 293-333 K. Obejmowały one elektroutlenianie emulsji odpadowego (zużytego) syntetycznego oleju silnikowego na elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Do wytworzenia emulsji wykorzystano niejonowy środek powierzchniowo czynny Syntanol DS-10. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wyniosła 22 mA/cm2 (dla temp. 333 K). Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego wytwarzania prądu elektrycznego z odpadowego syntetycznego oleju silnikowego, a więc zasilania nim ogniw paliwowych.