PL EN
MIKROBIOLOGICZNE OGNIWO PALIWOWE Z KATODĄ Ni-Co I KATOLITEM KMnO4
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, ul R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
 
 
Data publikacji: 01-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Janina Włodarczyk   

Uniwersytet Opolski. Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej. ul R. Dmowskiego 7-9. 45-365 Opole
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:77-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wzrost poziomu życia powoduje wzrost zużycia energii oraz ilości generowanych odpadów i ścieków. Możliwość jednoczesnego oczyszczania ścieków i produkcji energii elektrycznej zapewniają mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Praca przedstawia możliwość oczyszczania ścieków w mikrobiologicznym ogniwie paliwowym z katodą Ni-Co i katolitem KMnO4. Pomiary obejmowały zmiany stężeń ChZT, NH4+ oraz NO3- w reaktorze bez napowietrzania, z napowietrzaniem oraz przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z katodą Ni-Co i katolitem KMnO4. Czas redukcji ChZT podczas napowietrzania i wykorzystania mikrobiologicznego ogniwa paliwowego jest porównywalny. Wykazano zatem możliwość wykorzystania katody Ni-Co (w katolicie KMnO4) mikrobiologicznego ogniwa paliwowego do oczyszczania ścieków. Niestety rozwiązanie to wymaga stałego dostarczania katolitu. W analizowanym ogniwie uzyskano 15 mW mocy oraz gęstość prądu na poziomie 0,23 mA/cm2.
Journals System - logo
Scroll to top