PL EN
METODYKA OPRÓBOWANIA WÓD PODZIEMNYCH I SPOSOBY ELIMINACJI NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PODCZAS BADAŃ TERENOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Data publikacji: 24-03-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 42:28–35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieodpowiedni pobór próbek wody i ich transport do laboratorium bywa czasem przyczyną otrzymywania błędnych wyników, bez względu na wysokiej klasy aparaturę pomiarową użytą do późniejszych badań laboratoryjnych. Badania terenowe są podstawą każdego opróbowania mającego na celu określenie chemizmu wód podziemnych. Pomimo powszechności wykonywania tych pomiarów, często popełniane są błędy utrudniające interpretację pozostałych wyników badań. Celem artykułu jest wskazanie poprawnego sposobu wykonywania podstawowych badań terenowych (związanych z poborem reprezentatywnej próbki wody podziemnej i jej wstępnymi pomiarami) i zasugerowanie sposobu uniknięcia najczęściej popełnianych błędów. W artykule przeanalizowano: sposób poboru reprezentatywnej próbki, pomiary parametrów ulegających szybkim zmianom, zakres badań koniecznych do wykonania w terenie oraz badań możliwych do wykonania w laboratorium.