PL EN
OCENA MOŻLIWOŚCI ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLECKU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 24-03-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 42:42–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) jedną z zalecanych metod odzysku jest wykorzystanie osadów ściekowych na cele rolnicze lub do rekultywacji terenów. Osady o dużej zawartości substancji organicznych, mikroelementów i związków biogennych mają walory glebotwórcze oraz nawozowe. W planie założono, że do 2020 r. ok. 30% ilości wytworzonych osadów ściekowych będzie wykorzystanych rolniczo, a 15% będzie stosowanych przy rekultywacji terenów. Przed wprowadzeniem osadów do gruntu należy spełnić wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, a także chemicznego, m.in. dzięki zastosowaniu procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO). Przedstawiony w pracy proces przyczynił się do higienizacji osadów oraz ograniczenia zawartości metali ciężkich w ściekach pochodzących z oczyszczalni ścieków w Olecku. Uzyskany po higenizacji osad ściekowy charakteryzował się małą zawartością metali ciężkich, a także pozbawiony był mikroorganizmów. Stwierdzono ponadto dużą zawartość fosforu oraz wapnia. Istnieje zatem możliwość wykorzystania badanego osadu w rolnictwie.