PL EN
ULTRAFILTRACYJNE DOCZYSZCZANIE ODPŁYWÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
2
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
 
3
Talmex sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Dudziak   

Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:40-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Odpływ z oczyszczalni ścieków komunalnych poddano porównawczo oczyszczaniu w procesie ultrafiltracji z wykorzystaniem membrany ceramicznej i polimerowej. Filtrację prowadzono w systemie cross-flow w warunkach ciśnienia transmembranowego procesu 0,1 MPa – membrana ceramiczna i 0,2 MPa – membrana polimerowa oraz w temperaturze 20°C. Skuteczność procesu oceniono wykonując różne analizy fizyko-chemiczne (m.in. pH, mętność, barwa, absorbancja, OWO i indeks fenolowy). Włączono również ocenę toksykologiczną (stosując jako organizm wskaźnikowy bakterie bioluminescencyjne Aliivibrio fischeri) oraz mikrobiologiczną badanych próbek wodnych. Podczas filtracji badano wydajność hydrauliczną membran. Określono, że skuteczność procesu zależy od warunków prowadzenia filtracji membranowej, przy czym lepsze efekty usunięcia zanieczyszczeń organicznych odnotowano w przypadku membrany polimerowej niż ceramicznej. Jednak membrana polimerowa w porównaniu do membrany ceramicznej była bardziej podatna na zjawisko blokowania porów powodujące obniżenie wydajności hydraulicznej. Bez względu na rodzaj membrany permeaty nie były toksyczne jak i nie zawierały mikroorganizmów.
Journals System - logo
Scroll to top