PL EN
ZASADY C&R W OPINII WĘDKUJĄCYCH W WODACH REGIONU PODKARPACKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2/D3, 35-601 Rzeszów
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:129–139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Człowiek eksploatuje zasoby przyrodnicze również tam, gdzie na pierwszy rzut oka, nie jest to uzasadnione zapewnianiem sobie środków do egzystencji. Do takich działań zaliczyć można wędkarstwo, rozumiane jako forma rekreacji lub sportu związanego z użytkowaniem zasobów ryb. Perspektywa zmniejszenia liczebności, a nawet wyginięcia w wyniku przełowienia, wielu lokalnych populacji gatunków cennych wędkarsko sprawia, że indywidualni wędkarze coraz częściej zauważają swoją odpowiedzialność za stan środowiska, a świadomość ekologiczna prowadzi do konkretnych zachowań na łowisku. Jednym z przejawów troski o środowisko jest, coraz popularniejsze w naszym kraju, dobrowolne stosowanie wytycznych C&R (Catch and release – złów i wypuść), zasad postępowania ze złowionymi rybami, które wspomagają zrównoważoną eksploatację ichtiofauny. W ankiecie przeprowadzonej wśród wędkarzy łowiących na wodach Podkarpacia, badano stosunek do stosowania poszczególnych zasad C&R.