PL EN
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA BPL DO OCENY STANU BIOZANIECZYSZCZENIA POLSKIEJ CZĘŚCI ZALEWU WIŚLANEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Data publikacji: 18-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:61–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest określenie przydatności wskaźnika BPL (ang. biopollution level index) do oceny stanu biozanieczyszczenia polskiej części Zalewu Wiślanego. Na podstawie danych z lat 2010 i 2012 w akwenie odnotowano łącznie 15 gatunków makrozoobentosu, w tym 5 zaliczono do grupy gatunków nierodzimych: Marenzelleria neglecta, Rhitropanopeus harrissi, Potamopyrgus antipodarum, Dreissena polymorpha i Rangia cuneata. W oparciu o przyjęte kryteria i dane literaturowe dotyczące wpływu obcych gatunków na środowisko, stan biozanieczyszczenia Zalewu Wiślanego został oceniony jako średni.