PL EN
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE MUNICIPAL WASTE SEGREGATION WITH USING THE AHP METHOD
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:157-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The population and the consumerism increase cause producing different kinds of waste. Segregation is still the biggest problem of the selective collection of waste. The awareness and the knowledge of people in caring about the natural environment is growing. More people are becoming convinced to sort their waste. However, in making a decision about segregation, each of them could be influenced by other factors. The aim of this study was to collect detailed factors which influence the decision about waste segregation. Research was conducted among people who regularly sort waste. Then the main factors were grouped and their influence on the global decision was shown. In this paper a method of the Analytical Hierarchization of the Process was used. Research was conducted amongst 30 randomly chosen respondents from the Wielkopolska Voivodeship. The results of the research showed high awareness of people about the need to care about the natural environment.
 
REFERENCES (25)
1.
Ayag Z. 2007. A hybrid approach to machine-tool selection through AHP and simulation. International Journal of Production Research, 45/9, 2029–2050.
 
2.
Bieniek J., Najman E., Romański L., Molendowski F., Grabowski J., Kończyło M., 2014. Analiza odpadów komunalnych zbieranych przez wybrane zakłady zagospodarowania odpadów. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 15–22.
 
3.
Boer E., Boer W., 2007. Stan i perspektywy. Gospodarka odpadami komunalnymi w Niemczech. Przegląd Komunalny, 5, 24–29.
 
4.
Czarnocki S., Paluszkiewicz J., 2013. Struktura i skład odpadów na składowisku w Woli Suchożebrskiej. Inżynieria Rolnicza, 4(148), 25–30.
 
5.
Doloi H. 2008. Application of AHP in improving con struction productivity from a management perspective. Construction Management and Economics, 26, 839–852.
 
6.
Iżykowska-Kujawa M. 2013. Zagospodarowanie odpadów budowlanych z których korzystamy. Inżynieria Ekologiczna, 33.
 
7.
Köller H. 1996. Kreislaufwirtschafts – und Abfallgesetz. Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis.Band 77. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 
8.
Korzeniowski A., Skrzypek M., 1999. Ekologistyka zużytych opakowań. Biblioteka Logistyka.
 
9.
Korzeniowski A, Skrzypek M., Szyszka G., 2001. Opakowania w systemach logistycznych. ILiM, Poznań.
 
10.
Kotovicová J. 2010. Skład i segregacja odpadów komunalnych gospodarstw domowych miasta Blansko. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8/2, 117–126.
 
11.
Kozłowska B. 2006. Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami. Zarządzanie gospodarką odpadami: gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa. Wydawnictwo Futura na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski Poznań.
 
12.
Kuboń M. 2007. Gospodarka opakowaniami jako podstawowy element infrastruktury logistycznej gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 133–140.
 
13.
Kuboń M. 2008. Koszty gospodarki opakowaniami w gospodarstw o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4 (102), 431–438.
 
14.
Kuboń M., Kurzawski, D. 2013. Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 201–213.
 
15.
Mystowski E. 2008. Rady na odpady. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 
16.
Osuch A., Osuch E., Rybacki P., Szulc R., Szwedziak K. 2015. Selekcja i hierarchizacja kryteriów procesu decyzyjnego modernizacji parku maszyn gospodarstw rolnych metodą AHP. Logistyka – nauka, 5, 5188–5194.
 
17.
Pawul M., Sobczyk W. 2011. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 6 (1), 147–156.
 
18.
Rosik-Dulewska Cz. 2003. Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa.
 
19.
Rybacki P., Durczak K. 2012. Hierarchizacja kryteriów oceny jakości procesów serwisowania maszyn rolniczych metodą porównywania. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 299–306.
 
20.
Saaty T.L. 1986.Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management Science. 32/7, 841–855.
 
21.
Saaty T.L. 2001. Deriving the AHP 1-9 Scale from First Principles ISAHP, Berne - Switzerland, 397–402.
 
22.
Saaty T.L. 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48.1, 9–26.
 
23.
Szołtysek J. 2009. Logistyka zwrotna. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
24.
Wijnmalen D.J.D. and W.C. Wedley, 2009. Non-discriminating Criteria in the AHP: Removal and Rank Reversal. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 15, 143–149.
 
25.
Żakowska H. 2003. Odpady opakowaniowe. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opako-wań, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top