PL EN
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA SEGREGACJĘ ODPADÓW PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:157–162
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wzrost liczby ludności i nieustanny wzrost konsumpcjonizmu powodują powstawanie coraz większej ilości odpadów różnego pochodzenia. Segregacja odpadów stanowi nadal duży problem dla możliwości selektywnej zbiórki odpadów. Świadomość i wiedza ludzi w zakresie dbania o środowisko naturalne jest coraz większa. Coraz więcej ludzi przekonuje się do konieczności segregowania swoich odpadów, jednakże w podjęciu decyzji każdy z nich mógł kierować się innymi czynnikami. Celem pracy było zebranie czynników szczegółowych, jakie wpłynęły na decyzję o segregowaniu odpadów przez osoby regularnie je segregujące, pogrupowaniu je w czynniki główne i określenia ich wpływu na globalną decyzję. W pracy wykorzystano metodę Analitycznej Hierarchizacji Procesu, która pozwala na określenie wpływu poszczególnych czynników na decyzję. Badania przeprowadzone były wśród 30 losowo wybranych respondentów z województwa wielkopolskiego. Badania wykazują na wysoka świadomość ludzi o konieczności dbania o środowisko naturalne.
 
REFERENCJE (25)
1.
Ayag Z. 2007. A hybrid approach to machine-tool selection through AHP and simulation. International Journal of Production Research, 45/9, 2029–2050.
 
2.
Bieniek J., Najman E., Romański L., Molendowski F., Grabowski J., Kończyło M., 2014. Analiza odpadów komunalnych zbieranych przez wybrane zakłady zagospodarowania odpadów. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 15–22.
 
3.
Boer E., Boer W., 2007. Stan i perspektywy. Gospodarka odpadami komunalnymi w Niemczech. Przegląd Komunalny, 5, 24–29.
 
4.
Czarnocki S., Paluszkiewicz J., 2013. Struktura i skład odpadów na składowisku w Woli Suchożebrskiej. Inżynieria Rolnicza, 4(148), 25–30.
 
5.
Doloi H. 2008. Application of AHP in improving con struction productivity from a management perspective. Construction Management and Economics, 26, 839–852.
 
6.
Iżykowska-Kujawa M. 2013. Zagospodarowanie odpadów budowlanych z których korzystamy. Inżynieria Ekologiczna, 33.
 
7.
Köller H. 1996. Kreislaufwirtschafts – und Abfallgesetz. Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis.Band 77. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 
8.
Korzeniowski A., Skrzypek M., 1999. Ekologistyka zużytych opakowań. Biblioteka Logistyka.
 
9.
Korzeniowski A, Skrzypek M., Szyszka G., 2001. Opakowania w systemach logistycznych. ILiM, Poznań.
 
10.
Kotovicová J. 2010. Skład i segregacja odpadów komunalnych gospodarstw domowych miasta Blansko. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8/2, 117–126.
 
11.
Kozłowska B. 2006. Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami. Zarządzanie gospodarką odpadami: gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa. Wydawnictwo Futura na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski Poznań.
 
12.
Kuboń M. 2007. Gospodarka opakowaniami jako podstawowy element infrastruktury logistycznej gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 133–140.
 
13.
Kuboń M. 2008. Koszty gospodarki opakowaniami w gospodarstw o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4 (102), 431–438.
 
14.
Kuboń M., Kurzawski, D. 2013. Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 201–213.
 
15.
Mystowski E. 2008. Rady na odpady. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 
16.
Osuch A., Osuch E., Rybacki P., Szulc R., Szwedziak K. 2015. Selekcja i hierarchizacja kryteriów procesu decyzyjnego modernizacji parku maszyn gospodarstw rolnych metodą AHP. Logistyka – nauka, 5, 5188–5194.
 
17.
Pawul M., Sobczyk W. 2011. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 6 (1), 147–156.
 
18.
Rosik-Dulewska Cz. 2003. Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa.
 
19.
Rybacki P., Durczak K. 2012. Hierarchizacja kryteriów oceny jakości procesów serwisowania maszyn rolniczych metodą porównywania. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 299–306.
 
20.
Saaty T.L. 1986.Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management Science. 32/7, 841–855.
 
21.
Saaty T.L. 2001. Deriving the AHP 1-9 Scale from First Principles ISAHP, Berne - Switzerland, 397–402.
 
22.
Saaty T.L. 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48.1, 9–26.
 
23.
Szołtysek J. 2009. Logistyka zwrotna. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
24.
Wijnmalen D.J.D. and W.C. Wedley, 2009. Non-discriminating Criteria in the AHP: Removal and Rank Reversal. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 15, 143–149.
 
25.
Żakowska H. 2003. Odpady opakowaniowe. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opako-wań, Warszawa.