PL EN
Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET) – poprzednio: Inżynieria Ekologiczna – jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ekologii i techniki związane z inżynierią środowiska.
0.9
CiteScore 2022
1.3
CiteScoreTracker 2023
10
H-index
SCImago Journal & Country Rank

Bieżące wydanie

Wolumen 25, Zeszyt 8, 2024
IN PROGRESS
 
 
Journals System - logo
Scroll to top