PL EN
Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET) – poprzednio: Inżynieria Ekologiczna – jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ekologii i techniki związane z inżynierią środowiska.
SCImago Journal & Country Rank
Bieżące wydanie
Wolumen 24, Zeszyt 5, 2023
 
 
IN PROGRESS