PL EN
Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET) – poprzednio: Inżynieria Ekologiczna – jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ekologii i techniki związane z inżynierią środowiska.
SCImago Journal & Country Rank

Bieżące wydanie

Wolumen 25, Zeszyt 5, 2024
 
 
IN PROGRESS
Journals System - logo
Scroll to top