PL EN
Adres Redakcji i Wydawcy
 
Siedziba Redakcji
ul. Wojciechowska 7, lok. 211
20-704 Lublin
e-mail: office@ecoeet.com

Zespól redakcyjny
Gabriel Borowski – Redaktor naczelny, e-mail: gabriel@borowski.net.pl
Rozalia Skiba – Sekretarz redakcji, e-mail: office@ecoeet.com
Szymon Obrusiewicz – Redaktor językowy
Mikołaj Jachowicz – Przygotowanie komputerowe publikacji

Wydawcy:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Lubelski Oddział PTIE
ul. Nadbystrzycka 40B, lok. 407
20-618 Lublin
NIP: 946-183-93-95
www.ptie.pollub.pl

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
www.pollub.pl

WNGB Wydawnictwo Naukowe
ul. Lazurowa 26/1
20-781 Lublin
NIP: 712-031-30-47
www.wngb.pl