PL EN
Adres Redakcji i Wydawcy
 
Siedziba Redakcji
ul. Wojciechowska 7, lok. 211
20-704 Lublin
e-mail: office@ecoeet.com

Zespól redakcyjny
prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski – Redaktor naczelny
mgr Rozalia Skiba – Sekretarz redakcji
mgr Szymon Obrusiewicz – Redaktor językowy
inż. Mikołaj Jachowicz – Przygotowanie komputerowe publikacji

Wydawcy ex aequo
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Lubelski Oddział PTIE
ul. Nadbystrzycka 40B, lok. 407
20-618 Lublin
NIP: 946-183-93-95
KRS: 0000496628
www.ptie.pollub.pl

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Współwydawca
WNGB Wydawnictwo Naukowe
ul. Lazurowa 26/1
20-781 Lublin
NIP: 712-031-30-47
www.wngb.pl