Adres Redakcji i Wydawcy
 
Redakcja
Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
e-mail: office@ecoeet.com

Wydawca
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
NIP: 946-183-93-95
KRS: 0000496628
e-mail: ptie@pollub.pl
www.ptie.pollub.pl

Współwydawca
Wydawnictwo Naukowe
ul. Lazurowa 26/1
20-781 Lublin
REGON: 430048057
NIP: 712-031-30-47