PL EN
Zespół Redakcyjny
 
REDAKTOR NACZELNY:
Gabriel Borowski – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
e-mail: g.borowski@pollub.pl

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA:
Ali Issam Alahmer – Tafila Technical University, Jordan
Daniel S. Alessi – University of Alberta, Canada
Adelaide Almeida – Polytechnic Institute of Beja, Portugal
Alberto Bianco – CNRS Alsace Delegation, Strasbourg, France
Isabel Margarida Horta Ribeiro Antunes – University of Minho, Portugal
Lubos Jurik – Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
Meiping Tong – Peking University, Beijing, China
Miguel Izquierdo – Polytechnic University of Madrid, Spain
Haider Zwain – Sultan Qaboos University, Muscat, Oman
Jan Łabętowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Małgorzata Kacprzak – Politechnika Częstochowska
Wojciech Janczukowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Krzysztof Szoszkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ewa Wojciechowska – Politechnika Gdańska
Mirosław Wiatkowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Piotr Bugajski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Tomasz Ciesielczuk – Uniwersytet Opolski
Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
Andrzej Jaguś – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Alicja Kicińska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Justyna Koc-Jurczyk – Uniwersytet Rzeszowski
Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska
Agnieszka Pusz – Politechnika Warszawska
Iwona Skoczko – Politechnika Białostocka
Sławomir Szymczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Gabriela Woźniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Agnieszka Wójtowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Agata Zdyb – Politechnika Lubelska