PL EN
SKŁAD MORFOLOGICZNY WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY W OKRESIE LETNIM
 
Więcej
Ukryj
1
Eko Harpoon-Recykling Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
 
2
Art-Bruk Monika Chołody, Miłocin 40a, 24-150 Miłocin
 
3
Eko Harpoon Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 05-152 Czosnów
 
4
„Kama” S.C. Stacja Paliw, Izdebno Kolonia
 
5
Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
 
 
Data publikacji: 29-11-2016
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Lewandowska   

Eko Harpoon- Recykling Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:115-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań składu morfologicznego odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w dwóch typach gmin: dużej gminy wiejskiej z terenu województwa mazowieckiego oraz gminy wiejsko-miejskiej położonej w województwie lubelskim. System odbioru odpadów segregowanych w ww. gminach były praktycznie takie same. Zebrane odpady zostały poddane segregacji na pięć podstawowych frakcji materiałowych (tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomaterialowe oraz szkło), z podziałem na 17 podfrakcji. Łącznie ocenie składu morfologicznego poddano ponad 400 Mg odpadów. Proces wyselekcjonowania wybranych frakcji został przeprowadzony metodą ręcznego sortowania odpadów opakowaniowych. Sortowanie odpadów prowadzono w sezonie letnim w 2015 roku, przez okres 4 miesięcy. Przedstawione wyniki nie wykazały znaczących różnic w składzie morfologicznym badanych odpadów w obu gminach, a frakcją w nim dominującą była makulatura mieszana. Stwierdzono natomiast nieprawidłową segregacją odpadów „u źródła”
Journals System - logo
Scroll to top