PL EN
ANALIZA ZMIAN POBORU WODY W WYBRANYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LATACH 2005-2010
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Beata Malczewska   

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:106-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy jest analiza zmian poboru wody w latach 2005–2010. Analizą zmian poboru wody objęto miasta: Oborniki Śląskie, Bystrzyca Kłodzka oraz Kłodzko. Wszystkie miejscowości leżą w województwie dolnośląskim. Różnią się one liczbą mieszkańców oraz stopniem rozwoju różnych gałęzi gospodarki. W pracy przedstawione zostały zmiany w poborze wody z podziałem na grupy użytkowników oraz ogólną ilość wody wtłoczoną do sieci. Zawarte zostały również informacje o ilości wody sprzedanej przez zakłady wodociągowe oraz wielkości strat wynikających z nieszczelności oraz awarii na sieciach wodociągowych.
Journals System - logo
Scroll to top