PL EN
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA WILGOTNOŚCI GLEBY W ZLEWNI POTOKU MĄTNY W GORCACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Kruk   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:99-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń współczynnika wilgotności gleby, zdefiniowanego jako stosunek zawartości wody w dowolnym punkcie zlewni w stosunku do zawartości wody w poziomie bazowym, zlokalizowanym na wierzchowinie zlewni, przeprowadzonych według modelu zaproponowanego przez Svetlitchnyi i in. Uzyskane wyniki porównano z wynikami oznaczeń empirycznych, przeprowadzonych w różnych warunkach wilgotności gleby. Rozkład przestrzenny wilgotności gleby opracowano metodą krigingu na podstawie pomiarów objętościowej zawartości wody wyznaczonej za pomocą urządzenia TDR HH2 przeprowadzonych w trzech okresach o AMC (Antedescent Moisture Conditions). Badania przeprowadzono w zlewni potoku Mątny, o powierzchni 1,47 km2 położonej w na granicy Gorców i Beskidu Wyspowego. Analiza porównawcza pokazała dość słabe dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych uzyskanych dla badanej zlewni. Model zaproponowany przez Svetlitchnyi i in. wymaga analizy wpływu innych czynników na kształtowanie się tego współczynnika na obszarze zlewni.
Journals System - logo
Scroll to top