PL EN
SYSTEM GEOINFORMACYJNY DO TWORZENIA MAP AKUSTYCZNYCH DRÓG
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
 
 
Data publikacji: 26-03-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 42:72-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Systemy geoinformacyjne GIS wspomagają procesy decyzyjne w zakresie zrównoważonego zarządzania m.in. ochroną środowiska i infrastrukturą drogową. Ich stosowanie wiąże się z badaniami oddziaływań czynników środowiskowych oraz analizą informacji dotyczącej infrastruktury przestrzennej. W artykule przedstawiono budowę systemu geoinformacyjnego służącego do tworzenia map akustycznych. Podano przykład oceny klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko.
Journals System - logo
Scroll to top