PL EN
INTEGRACJA DZIAŁAŃ EFEKTYWNOŚCIOWYCH I OGRANICZAJĄCYCH EMISYJNOŚĆ INSTALACJI PRODUKCYJNYCH KOMPLEKSU RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Koziczyński   

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:235-239
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy, na przykładzie działań prowadzonych w zakładzie produkcyjnym będącym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym o projektowej wydajności ok. 17 Mg ropy naftowej rocznie z własnym systemem energetycznym, pokazano możliwe sposoby dostosowania instalacji produkcyjnych do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych europejskich w zakresie ochrony środowiska. Stosując podejścia zintegrowane, przedsięwzięcia środowiskowe zestawiono wraz z działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną w skali całego zakładu. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje towarzyszą ograniczaniu emisji przemysłowych.
Journals System - logo
Scroll to top