PL EN
POSTĘPOWANIE Z ZANIECZYSZCZONYMI TERENAMI PRZEMYSŁOWYMI W ASPEKCIE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH – CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Paulina Wiśniewska   

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:227-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób postępowania z terenami przemysłowymi, na których wystąpiło historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem sposobu dobrania właściwej metody ich remediacji. Organy administracji publicznej, w tym przede wszystkim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz starosta, odpowiedzialni są m.in. za identyfikację terenów, na których wystąpiło odpowiednio historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiedzialny jest za prowadzenia oraz uaktualnianie rejestru, w którym znajdują się informacje na temat zidentyfikowanych terenów zanieczyszczonych przez RDOŚ oraz starostę. W artykule poruszone zostały również kwestie dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności władających powierzchnią ziemi, a także kosztów za korzystanie ze środowiska z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.
Journals System - logo
Scroll to top