PL EN
ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH W ASPEKCIE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH. CZĘŚĆ II. SPOSÓB PROWADZENIA OCENY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Paulina Wiśniewska   

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:261-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenach przemysłowych w aspekcie nowych przepisów prawnych. Identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się podczas pięcioetapowej procedury, w wyniku której analizuje się właściwości fizyczne i chemiczne substancji powodujących ryzyko oraz środowiskowe uwarunkowania badanego terenu w kontekście możliwości migracji zanieczyszczeń w środowisku. W przypadku substancji, dla których nie określono dopuszczalnych zawartości w polskim systemie prawnym, identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się w oparciu o ryzyko na zdrowie ludzi oraz stan środowiska.
Journals System - logo
Scroll to top