PL EN
ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM10 i PM2,5 NA STACJI POMIAROWEJ PLAC POZNAŃSKI W BYDGOSZCZY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Pasela   

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:240-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 występuje w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie głównym źródłem ich obecności jest komunikacja, co wiąże się przede wszystkim ze spalaniem paliw płynnych. Celem badań była ocena stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i PM10 dla wybranego obszaru miasta Bydgoszcz. Analizę przeprowadzono, wykorzystując dane pochodzące ze stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej. Stacja jest własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Bydgoszczy. Badania wykazały, że najwyższe średnie dobowe stężenie pyłu wystąpiło w piątki i wynosiło odpowiednio 27,6 μg/m3 dla PM2,5 i 44,46 μg/m3 dla PM10. Zaobserwowano tendencję występowania wyższych wartości stężeń w sezonie grzewczym. Stwierdzono, iż średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego (PM2,5 i PM10) w aglomeracji bydgoskiej jest bliskie przekroczenia poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Journals System - logo
Scroll to top