PL EN
JAK INŻYNIERIA EKOLOGICZNA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO KONTYNUOWANIA BUDOWY I ROZWOJU ELEKTROWNI OPOLE
Jan Siuta 1,2
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony Środowiska - PIB, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
 
2
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jan Siuta   

Instytut Ochrony Środowiska - PIB, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:1-7
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zasady inżynierii ekologicznej zastosowano w modernizacji budowanej Elektrowni Opole, wraz z nowoczesnymi instalacjami ochrony środowiska. Zmodernizowany projekt poddano „Kompleksowej ocenie oddziaływania Elektrowni Opole na środowisko” opracowanej w 1981 r. przez Instytut Ochrony Środowiska. Główne treści oceny zreferowano i przedyskutowano na krajowym sympozjum naukowym z udziałem społeczności opolskiej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej 5 i 6 czerwca 1992 r. Głównym celem sympozjum było wyspecyfikowanie i w miarę wszechstronne przeanalizowanie ekologicznych uwarunkowań projektowania, budowę i eksploatowania elektrowni węglowych. Celem wtórnym, ale pierwszoplanowym dla aglomeracji opolskiej było przeanalizowanie wieloczynnikowego wpływu budowy i eksploatacji Elektrowni na przyrodnicze i społeczne środowisko. Przyznanie Elektrowni „Opole” S.A certyfikatu zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001 nadanego przez British Standards Institution, dowiodło zasadności kontynuowania budowy zakładu energetycznego spełniającego wymogi 21 wieku. Zaawansowana budowa dwóch kolejnych bloków o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole S.A. dowodzi merytorycznej zasadności i skuteczności seminarium z roku 1992.
Journals System - logo
Scroll to top