PL EN
MODELOWANIE OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ W ROLNICZEJ ZLEWNI GÓRSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Kruk   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:9-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ocenę ryzyka wystąpienia erozji wodnej powierzchniowej w zlewni Potoku Mątny o powierzchni 1,47 km2, położonej w Gorcach przeprowadzono metodą Masoudi'ego i Pathwardhan’a. Metoda ta opiera się na dziewięciu wskaźnikach (współczynnik podatności gleby na erozję, głębokość gleby, spadki, intensywność opadu, suma opadu rocznego, udział nieosłoniętej gleby, stopień pokrycia terenu roślinnością, stan erozji wodnej i podłoże geologiczne), które zostały pogrupowane na 5 klas, w zależności od granicznych wartości, a następnie w zależności od możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń w przyszłości, model pozwala wyznaczenie map obszarów przedstawiających procent ryzyka zagrożenia erozją wodną. Parametry do modelu zostały w pełni zidentyfikowane w oparciu o metody i bazy danych wchodzących w zakres szeroko rozumianych technik GIS. W analizowanej zlewni wartości prawdopodobieństwa wystąpienia erozji na ponad połowie badanego obszaru wyniosły poniżej 50%. Zastosowana metoda określania ryzyka erozji może stanowić szczegółowe uzupełnienie dotychczas szeroko stosowanej metody określenia erozji potencjalnej wg Józefaciuków.
Journals System - logo
Scroll to top