PL EN
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU FERMENTACJI W UKŁADZIE KOMORY PSYCHROFILNEJ I KOMORY MEZOFILNEJ W ODNIESIENIU DO ILOŚCI WYTWARZANEGO BIOGAZU
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Technologii Wody i Ścieków, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Data publikacji: 26-03-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 42:63-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą modelowania stabilizacji beztlenowej osadu czynnego wraz z dodatkowym substratem (ścieki dowożone, mleczarskie, rzeźnicze) w warunkach fermentacji psychrofilnej w zakresie 10–20 °C oraz mezofilnej w temperaturze 35 °C. Badanie symulacyjne przeprowadzono w układzie ciągu dwóch komór fermentacyjnych. Wyniki badań pozwoliły na ocenę skuteczności prowadzenia tych procesów w oddzielnych komorach tj. komorze psychrofilnej i komorze mezofilnej. W badaniach symulacyjnych wskazano na warunki uzyskiwania lotnych kwasów tłuszczowych oraz biogazu w powiązaniu z warunkami pracy komór.
Journals System - logo
Scroll to top