PL EN
WPŁYW ATERMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MIKROFALOWEGO PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA INTENSYFIKACJĘ PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ ŚCIEKÓW MLECZARSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Szwarc   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:149-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszych badań było określenie wpływu elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego na aktywność mikroorganizmów prowadzących proces fermentacji metanowej ścieków mleczarskich. Substratem wykorzystywanym w badaniach były modelowe ścieki mleczarskie, spreparowane na bazie odtłuszczonego mleka w proszku. Osad beztlenowy, na potrzeby przeprowadzenia badań, pobierany był z reaktora beztlenowego pracującego w warunkach mezofilowych, a następnie ogrzewano go za pomocą promieniowania mikrofalowego (wariant 1) lub ogrzewania konwencjonalnego w szafie termostatycznej (wariant 2). Badania podzielone były na dwa etapy, których kryterium podziału była temperatura procesu. Etap pierwszy przewidywał określenie wpływu promieniowania mikrofalowego w temperaturze 38°C, natomiast etap drugi w temperaturze 58°C Przeprowadzone badania wykazują, że wykorzystanie mikrofalowego pola elektromagnetycznego może wpływać na wzrost ilości produkowanego biogazu. Ponadto obróbka osadu, przy pomocy elektromagnetycznego pola mikrofalowego, intensyfikuje usuwanie związków organicznych w procesie fermentacji metanowej.
Journals System - logo
Scroll to top