PL EN
WYKORZYSTANIE ZBILANSOWANEGO ODCIEKU Z REAKTORA BEZTLENOWEGO DO HODOWLI GLONÓW CHLORELLA VULGARIS NA CELE BIOMASOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Katarzyna Szwarc   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a 10-719 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:159-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem podjętego zagadnienia badawczego było określenie możliwości wykorzystania odcieku, powstającego w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych, jako pożywki w procesach namnażania biomasy glonów Chlorella vulgaris wraz z charakterystyką efektywności i szybkości ich wzrostu. Zakres badań obejmował zbilansowanie odcieku w taki sposób aby zapewnić glonom odpowiedni poziom składników pokarmowych potrzebnych do ich wzrostu. Testowano rozcieńczenia odcieku 25%, 50%, 75% oraz 100% wraz z suplementacją na wzór pożywki syntetycznej. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zo¬stać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris. Najlepsze wyniki uzyskano w wariancie z 75% udziałem odcieku.
Journals System - logo
Scroll to top