PL EN
ZASTOSOWANIE AMINOWANYCH ŁUPIN ARACHIS HYPOGAEA DO USUWANIA ORTOFOSFORANÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Katedra Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paula Szymczyk   

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Katedra Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn, Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:167-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiona została skuteczność sorpcji ortofosforanów na niemodyfikowanych i modyfikowanych (aminacja ze wstępna aktywacją epichlorohydryną) łupinach Arachis hypogaea. W przeprowadzonych badaniach wyznaczono dawkę czynnika aktywującego (epichlorohydryna), pojemność sorpcyjną niemodyfikowanych i modyfikowanych łupin, najlepsze spośród przebadanych pH sorpcji i czas równowagi reakcji. Do opisu uzyskanych wyników zastosowano model Langmuira. Najwyższą efektywność usuwania związków fosforu na niemodyfikowanych łupinach uzyskano przy pH 8, natomiast na aminowanych przy pH 5. Badania czasu uzyskania stężenia równowagowego ortofosforanów dla obu sorbentów przeprowadzono w trzech stężeniach 0,1; 0,5 i 1 mg/L. Najwyższą efektywność sorpcji P-PO4 na sorbentach uzyskano po 60 minutach. Po upływie czasu równowagi zaobserwowano zjawisko częściowego uwalniania biogenu, co mogło mieć związek ze zmianą pH roztworu przez sorbent. Badania wykazały, że modyfikacja polegająca na aminacji łupin Arachis hypogaea ze wstępną aktywacją za pomocą epichlorohydryny zwiększa ich skuteczność usuwania związków fosforu. Maksymalna pojemność sorpcyjna łupin niemodyfikowanych względem ortofosforanów wyniosła 0,011 mg/g, natomiast łupin aminowanych ze wstępną aktywacją – 0,10 mg/g.
Journals System - logo
Scroll to top