PL EN
PROJEKT SEPARATORA ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH ZE STACJI BENZYNOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 
2
Browar Koszalin - Van Pur S.A.
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:113-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ścieki zaolejone są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ mogą one skazić wody gruntowe czy powierzchniowe, co może doprowadzić do skażenia biosystemu czy zatrucia człowieka i zwierząt. W skład ścieków tego rodzaju mogą wchodzić substancje ropopochodne czyli substancje pochodzące z gazu ziemnego, ropy naftowej, asfaltu czy też wosku ziemnego. Oczywiście w ściekach zaolejonych nie można zapomnieć także o olejach roślinnych używanych w gastronomi. Ścieki tego typu aby je oczyścić poddaje się następującym procesom: flotacji, sedymentacji, filtracji, wypływaniu, metodom termicznym, biodegradacji, adsorpcji czy chemicznym i termicznym metodom destabilizacji emulsji. Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie separatora zanieczyszczeń pochodzących ze stacji benzynowej. W niniejszej pracy zaprezentowano również koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W projektowaniu systemu doczyszczającego dobrano poszczególne węzły technologiczne opierając się na wymaganiach jakościowych ścieków określonych w PN – EU 858.
Journals System - logo
Scroll to top