PL EN
OCENA FITOTOKSYCZNOŚCI WODY PODDANEJ DZIAŁANIU POLA MAGNETYCZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Skórkowski   

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:142-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne magnetycznego kondycjonowania wody oraz obszary zastosowań tej technologii. Zbadano przydatność testów fitotoksyczności do oceny wpływu wody poddanej działaniu pola magnetycznego na rośliny wyższe. Badania obejmowały zarówno hamowanie kiełkowania nasion jak i wzrostu korzenia lepidium sativum. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że zaobserwowana inhibicja kiełkowania jak i wzrostu korzenia jest zależna od czasu kontaktu wody z polem magnetycznym.
Journals System - logo
Scroll to top