PL EN
WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO DO WSPOMAGANIA PROCESU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ BIOMASY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117 a, 10-720 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Anna Nowicka   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117 a, 10-720 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:109-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przeprowadzenie obróbki wstępnej jest kluczowe szczególnie w przypadku wykorzystywania biomasy trudno-rozkładalnej, której podatność na biochemiczny rozkład na przykład w procesie fermentacji alkoholowej jest ograniczona. Procesy dezintegracji biomasy prowadzą do zniszczenia zwartych struktur i uwolnienia substancji organicznej do fazy rozpuszczonej w wyniku czego następuje wzrost stężenia rozpuszczonych, łatwo rozkładalnych substancji organicznych. Efektywna obróbka wstępna powinna spełniać kilka kryteriów, w tym zapewnić rozdział ligniny od celulozy, zwiększać udział celulozy amorficznej, zapewnić większą porowatość substratów, eliminować straty cukrów, ograniczać powstawanie inhibitorów, minimalizować koszty energii. Celem niniejszej pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego do wstępnego przygotowania biomasy roślinnej przed procesem fermentacji alkoholowej i porównanie efektywności opisywanej metody z innymi powszechnie wykorzystywanymi technikami obróbki wstępnej. Substrat poddany obróbce mikrofalowej wykazuje się szybkim tempem hydrolizy i wysoką zawartością glukozy w hydrolizacie, co powoduje zwiększenie wydajności procesu produkcji bioetanolu.
Journals System - logo
Scroll to top