PL EN
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI JAWORZNO III W JAWORZNIE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
 
 
Data publikacji: 21-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:175-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przykładowe działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze spalania paliw w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. Produkcja energii oparta jest tu na bazie spalania mieszanki węgla kamiennego i biomasy w stosunku 9:1, co zmniejsza zawartość siarki w gazach odlotowych. Zmniejszenie emisji pyłów, SO2 i NOx uzyskano dzięki modernizacjom technologicznym, a mianowicie uruchomieniu instalacji odsiarczania spalin, instalacji mokrego odżużlania, technologii redukcji tlenków azotu oraz instalacji podawania biomasy.
Journals System - logo
Scroll to top