PL EN
Rola fauny glebowej w zróżnicowaniu roślinności na zwałowisku karbońskiej skały płonnej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 
2
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Hutniczak   

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 4:21-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
Journals System - logo
Scroll to top