PL EN
ZMIANY W POPULACJI THEODOXUS FLUVIATILIS Z RZEKI TYWA (POMORZE ZACHODNIE) NA TLE WARUNKÓW ŚRODOWISKA ABIOTYCZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
 
Data publikacji: 19-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:75-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania zagęszczenia i biomasy brzuchonoga Theodoxus fluviatilis występującego w rzece Tywa (Pomorze Zachodnie). Stwierdzono, iż największy wpływ na zagęszczenie osobników tego gatunku mają następujące elementy środowiska: rodzaj dna, ilość pożywienia, głębokość wody, stopień jego przekształcenia. Nie zauważono natomiast zależności pomiędzy zagęszczeniem osobników a ich biomasą.
Journals System - logo
Scroll to top