PL EN
The role of soil fauna in the diversity of vegetation on the Carboniferous waste dump
 
More details
Hide details
1
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 
2
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Publication date: 2019-12-01
 
 
Corresponding author
Agnieszka Hutniczak   

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 4:21-28
 
KEYWORDS
Journals System - logo
Scroll to top