PL EN
CZY SALIX VIMINALIS POPRAWIA BILANS ENERGETYCZNY KRAJU?
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
 
2
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski, Grodziec 3, 43-386 Świętoszówka
 
3
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 21-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:164-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Grodźcu Śląskim prowadzone są badania nad zagadnieniami źródeł energii odnawialnych pochodzenia rolniczego. Jednym z nich jest uprawa na 18,25 ha wierzby energetycznej Salix viminalis. Badania prowadzone są od siedmiu lat a ich celem było określenie efektów ekologicznych i ekonomicznych. Prowadzono je na ośmiu działkach, w kolejnych 4 latach wzrostu wierzby i określono następujące parametry: przyrost (plonowanie), absorpcję metali ciężkich (Pb, Cd), wartość energetyczną, technologie zbioru. Stwierdzono zróżnicowanie plonowania i wartości energetycznej na poszczególnych działkach. Zróżnicowana była także zawartość metali ciężkich, największą zawartość ołowiu stwierdzono na działkach usytuowanych w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych (droga ekspresowa S1), natomiast na działce nr II w sąsiedztwie stawów rybnych zawartość zwłaszcza kadmu była śladowa. Porównano dwa sposoby zbioru wierzby: jedno i dwufazowy. Zmienność przepisów dot. upraw energetycznych stawia pod znakiem zapytania ich opłacalność.
Journals System - logo
Scroll to top