PL EN
ZASTOSOWANIE PROCESU FENTONA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GARBARSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Lucyna Bogumiła Przywara   

Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:117-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono badania, których celem było określenie efektywności oczyszczania ścieków garbarskich w procesie pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. Proces przeprowadzono stosując różne dawki żelaza zmieniane w zakresie od 0,056 g Fe2+/dm3 do 0,56 g Fe2+/dm3, H2O2 od 0,34 g/dm3 do 5,44 g/dm3 i w zakresie pH od 2,5 do 3,5. Ścieki scharakteryzowano wykonując oznaczenia podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych (pH, przewodność, ChZT, chrom, azot amonowy). Badano także możliwość zastosowania procesu koagulacji przy użyciu koagulantu SAX 18. Efektywność procesu określono w oparciu o zmiany głównie wartości zanieczyszczeń organicznych określonych jako ChZT. Maksymalna skuteczność procesu Fentona prowadzonego dla dawki Fe2+ na poziomie 0,56 g Fe2+/dm3 i H2O2 4,08 g/dm3 wynosiła 80% zmniejszania ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa, niż w przypadku procesu koagulacji.
Journals System - logo
Scroll to top