PL EN
Analiza zmienności stężenia jonów chromu w ściekach dopływających do zbiorczej oczyszczalni w Nowym Targu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Elwira Nowobilska-Majewska   

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:30-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie stężenia chromu w ściekach komunalnych dopływających do zbiorczej oczyszczalni w Nowym Targu w wieloleciu 2006 – 2016. W okresie badawczym pobrano i poddano analizie 588 próbek ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i określono podstawowe charakterystyki statystyczne odnośnie zmienności stężenia chromu w ściekach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnie dobowe stężenie chromu w ściekach dopływających w okresie badań wyniosło 9,49 gCr•m-3 a mediana wyniosła 7,90 gCr•m-3. Stwierdzono, że stężenia chromu w ściekach surowych zwiększają się w okresie jesiennym i stan ten trwa do końca grudnia. Natomiast stężenia chromu w ściekach zaczynają się zmniejszać się od stycznia do końca kwietnia. Najczęściej stężenia chromu w ściekach dopływających pojawiały się w zakresie od 5 do 10 gCr•m-3 i było to 37% przypadków.
Journals System - logo
Scroll to top