PL EN
Modelowanie systemu dystrybucji wody na przykładzie miasta Łapy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska, 45E, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Trębicka   

Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska, 45E, 15-351 Białystok
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:105-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono proces komputerowego modelowania w celu odtworzenia rzeczywistych warunków pracy sieci wodociągowej miasta Łapy, leżącego w powiecie białostockim. Wykonane obliczenia umożliwiły stworzenie symulacji funkcjonowania sieci i podjęciu decyzji wpływających na efektywne działanie całego systemu. Wykorzystano program komputerowy EPANET 2.0, autorstwa U.S. Environmental Protection Agency (EPA), amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, który umożliwia okresowe symulacje hydrauliczne i daje obraz zachowania wody w sieci rurociągów ciśnieniowych. Zakres opracowania obejmował model sieci poddany ocenie w aspekcie podstawowych parametrów jakościowych, takich jak: prędkości przepływu, ciśnienie, straty jednostkowe, wiek wody oraz warunki pracy podczas symulowanych awarii sieci.
Journals System - logo
Scroll to top